Never leave animals in a hot vehicle

Never leave animals in a hot vehicle

Gilla svenska Gulahund

Like international page

Gulahund Yellowdog bryr sig om känsliga hundar

En del hundar behöver mer utrymme

Om du ser en hund med gult band eller scarf på koppel eller på hund, ge den hunden utrymme. Gå inte fram till hunden eller matte eller husse – gäller både människor och djur. De har markerat att hunden inte kan vara nära andra. Vad som är för nära, det vet bara den hundens matte och husse.

Varför behöver en del hundar mer utrymme?  gulahund-doglogo-website
 • Den kan vara sjuk.
 • Den kanske är under utbildning till t.ex. servicehund.
 • Den kanske tränas i vardagskunskaper.
 • Den kanske är under rehabilitering.
 • Den kanske är adopterad eller omplacerad, för dem kan omgivningen vara skrämmande.
 • Hunden kan ha dålig erfarenhet av andra hundar och kanske inte tycker om andra vänliga hundar som bara vill hälsa.

Det finns många olika anledningar till att de behöver lite extra utrymme, så visa respekt. Ge dem plats eller ge dem tid att förflytta sig.

Gul markering på hund betyder kort och gott: Min hund behöver lite mer utrymme än andra.

Tack! Alla mattar och hussar till gula hundar uppskattar din hjälp och din respekt.

Click to print Flyers

 

Skriv ut Pdf-file

 

 


Nu kan du signaler till andra på AVSTÅND att din hund behöver
lite mer utrymme, 
vilket ger andra ägare och allmänheten tiden
och möjligheten att ge det utrymmet till er.
Den gula markeringen är till för att ge hundägare möjligheten att signalera att deras hund behöver utrymme, vilket ger deras hundar en bättre möjlighet att handskas med svårigheter och obehag, och därmed få en bättre livskvalitet.

Syftet med programmet är att

 • Ge hundägare möjligheten att ge extra omsorg till de hundar som är känsliga på något sätt.
 • Förebygga onödiga missförstånd.
 • Ge både hundar och ägare mer utrymme eller tid att förflytta sig från människor och djur.
 • Skapa möjligheten att genom långsam träning, få den att träningen att lyckas.
 • Göra livet enklare för de hundar som för en kortare eller längre period i sitt liv, behöver mer utrymme från människor och djur. För några hundar kanske för resten av deras liv, beroende på vad som hänt hunden.
 • Det finns MÅNGA orsaker till att en del hundar behöver mer utrymme! De kan vara sjuka, skadade eller kanske bara gamla. De kanske har flyttat till en ny familj eller har dåliga erfarenheter och behöver lite mer utrymme för långsamt träning så att de lär sig att hantera sina nya omgivningar. En tik kan vara i löp. Ytterligare en hund kanske har en kort stunds ”vardagsträning”.

 

Synlig, enkel och billig att använda!

 • Den syns på avstånd.
 • Den är enkel att använda för alla!
 • Den är billig för alla att använda. Du kan köpa band eller tyg och göra dina egna band och scarf, eller du kanske har gult tyg hemma att använda.
 • Det fungerar internationellt.
 • Den kan användas för en kortare eller längre period. Ett band och scarf är lätta att sätta på och ta av.
 • Även små barn lär sig fort vad det gula bandet och scarfen betyder. Låt hunden vara ifred, tack!
 • Den kan inte missförstås i de länder som använder gula västar på arbetande hundar, till exempel assistans hundar etc.
 • Vanliga hundprodukter finns redan i alla färgen och är tänkta för andra användningsområden.

Varför ingen text?
För känsliga hundar har du redan kommit för nära om du kan läsa texten. Därför är det viktigt att få ut informationen till allmänheten om vad det gula bandet och gula scarfen betyder.


Välkommen till programmet Gulahund Yellowdog

Äntligen kan du ge din känsliga hund det stöd som den behöver i vardagslivet, i samhället bland människor och djur.

Med ett gult band eller scarf på kopplet eller på hunden, kan du signalera till andra att din hund behöver lite mer utrymme, eller tid att förflytta sig – gäller både människor och djur. Det finns många orsaker till behovet av mer utrymme och det kan gälla för en kortare eller längre period i hundens liv. Även små barn kan lära sig betydelsen av den gula markeringen.

Dessa hundar behöver din hjälp!
Vi behöver allas hjälp att informera allmänheten om den gula markeringens betydelse. Oavsett om du vill hjälpa som privat person eller företag, är du välkommen att främja programmet. Se under ”How to support” för mer information.

På denna sida finner du all information om programmet på flera språk, samt informationsblad och Poster att skriva ut och dela ut i din kommun och där du själv bor.

Ett stort tack på förhand! 


 

Gulahund Yellowdog Programmet vill främja ett GOTT och ansvarsfullt hundägande  

Den gula markeringen ger hundägaren en möjlighet att ta sitt hundägaransvar till en annan nivå: Att ta ansvar för sin egen hunds välbefinnande. Programmet gäller för både hundägare och allmänhet, vilket framgår av programinformationen: Att på avstånd signalera till andra hundägare och allmänheten att din hund behöver sitt utrymme, eller ges tid att förflytta sig. Därför är det viktigt för dig att informera allmänheten där du bor om innebörden av gula det bandet eller scarfen.  

Hundägaransvar 

Du har som hundägare, ett ansvar att läsa Gulahund Yellowdog Programmets information. Du måste ha kunskap om dess syfte och hur det gula bandet och scarfen är tänkta att användas. 

 • Du måste som hundägare, vilket tydligt anges i Gulahund Yellowdog programmet, ha kunskap om ditt eget lands lagar om hundägaransvar. Bland annat är du alltid ansvarig för din hunds agerande, med eller utan den gula markeringen och oavsett om folk har kunskap om innebörden av den gula markeringen, eller inte.
 • Du har alltid ansvar för att träna din hund. Den gula markeringen är där för att hjälpa din hund att lyckas och att hjälpa er träning framåt. Vissa hundar kanske bara behöver den gula markeringen under träning. Andra hundar kan behöva den hela tiden på grund av ett trauma som de har upplevt, vilket gör det svårt för dem att klara av vissa situationer i resten av deras liv.
 • Gulahund Yellowdog Programmet främjar att alla hundar ska få umgås med andra kloka och vänliga hundar för att må bra, men det är ägarens ansvar att välja vilka hundar som är lämpliga för deras hund umgås med.  
 • Programmet riktar sig INTE till aggressiva hundar. Hundar som biter måste bära munkorg.
  • Du kan INTE! Ersätta en MUNKORG med en gul markering på en hund som biter, oavsett om du vill använda de gula markeringarna, eller inte!
  • Det finns tyvärr länder och stater, som har väldigt orättvisa lagar som kräver att vissa raser ska bära munkorg hela tiden på grund av sin ras, när man har hunden ute bland folk.
 • Om din hund har beteendeproblem, rekommenderar Gulahund Yellowdog Programmet dig att först kontakta en bra veterinär, för att kontrollera att din hund är frisk. Kontakta sedan en bra och etisk hundinstruktör eller hundpsykolog – som är certifierad och utbildad i Hundetologi, som kan hjälpa dig att ge din hund en bättre livskvalitet, genom att använda positiv förstärkningsträning, både i vardagen och i annan slags träning. 

 

Vad aggressivitet egentligen är

Straffa ALDRIG en ”aggressiv” hund, för du kommer bara att göra hans/hennes reaktioner ännu värre om du gör det. Dåliga livserfarenheter från dig, andra människor och hundar, sjukdomar, synliga/osynliga skador och annat, kan orsaka en hund till att morra, skälla, nafsa och bitas.

En hund som agerar ”aggressivt” uttrycker bara SIN KÄNSLA ATT DEN ÄR RÄDD OCH/ELLER OSÄKER, att den behöver UTRYMME eller Avstånd från det som får den att känna så här. Dessa känslor grundar sig på ett behov av att skydda sig själv och det är alltid hundägarens ansvar att omedelbart och på ett vänligt sätt, få dessa rädda och osäkra hundar ut ur alla situationer som gör att de känner på detta sätt – Oavsett om det är du själv, någon annan eller något som orsakar denna känsla.

Ingen hund ska någonsin behöva känna sig rädd eller osäker, och är det inte orättvist att straffa en hund som redan är det?!

Snälla! Hjälp era hundar genom att erbjuda dem mer utrymme. Med det kommer ni också att ge dem en bättre livskvalitet!  

 

Click to find your!
Click to print and share!
Click to print and share!
Click to find out!