Never leave animals in a hot vehicle

Never leave animals in a hot vehicle

Gilla svenska Gulahund

Like international page

 Pressmeddelande 2012-09-03

Respektera gula hundar: Ge dem plats och tid att flytta sig!

Gulahund vill främja ett GOTT och strikt hundägaransvar genom att kunna förse de hundar som behöver lite mer utrymme, med ett GULT band, rosett, scarf eller liknande på hundens koppel och på hunden. Det betyder; Mer utrymme, tack! Ge dem tid att förflytta sig.

Kampanjen på Facebook: Svenska Gula Hund, Den gule hund – Norge och Guli hundurinn á Íslandi (Island) har idag tillsammans ca 6 900 medlemmar. Yellowdog – Some dogs needs space, nästan 100 000 besök.

Gulahund Yellowdog Programmet

Click to find your!
Click to print and share!
Click to print and share!
Click to find out!