Never leave animals in a hot vehicle

Never leave animals in a hot vehicle

Gilla svenska Gulahund

Like international page

Pressmeddelande 2012-07-27

SKK raljerar över kampanjen Gulahund

Gulahund är en internationell kampanj för hundar som behöver mer utrymme än andra. Med en gul markering kan du visa att din hund behöver mer utrymme.Nu har Svenska Kennelklubben valt, till skillnad från organisationer i andra länder, att inte stödja kampanjen. SKK har valt att offentliggöra sitt avståndstagande via ett pressmeddelande. Detta är Svenska Gula hunds svar på SKKs pressmeddelande.

Vi beklagar ►Svenska Kennelklubbens (SKK) ställningstagande att inte stödja kampanjen Gulahund, vars syfte är att ge en del hundar lite mer utrymme, innan varken andra hundar eller människor hinner komma för nära. Genom att förse sin hund med ”ett gult band, rosett, scarf eller liknande” kan nu hundägaren redan på långt avstånd, uppmärksamma andra om att ge just den hunden extra utrymme. Mer om kampanjens syfte på ►www.gulahund.se.

Vi anser dock att SKK medvetet har valt att på sin hemsida, vara både ironisk och förolämpande i sin ton mot kampanjens syfte. När vi läser det SKK har skrivit, tycks de dessutom förutsätta att det svenska folket inte är intelligenta människor som kan ta till sig information och sunt använda sig av den. Genom forskningen vet man att färgsignaler fungerar alldeles utmärkt då de ständigt används i samhället; i bland annat trafiken. Man använder sedan länge färgsignaler på tjänstehundar. Färgsignaler fungerar för att de på ett enkelt och tydligt sätt uppmärksammar någon om någonting särskilt. På hästar har det länge funnits, att man genom att fästa en röd rosett på hästens svans, varnar om att det är en häst som kan tänkas sparka. Ingen har någonsin ifrågasatt detta i hästvärlden. Den gula färgen betyder istället att man ska vara uppmärksam på något. Syftet med kampanjens gula markering är att uppmärksamma andra på att en del hundar har ett behov av lite mer utrymme än andra. Markeringen ger därmed hundägaren en möjlighet att ta sitt hundägaransvar samt värna om den egna hundens behov.

Låt oss se vad SKK skriver på sin hemsida och bena ut deras påståenden.

SKK skriver: ”Banden kan misstolkas av både hundägare och allmänhet.”

Vad menar SKK med detta? Varför förutsätter SKK att kampanjen kan misstolkas, när den redan är uppmärksammad av allmänheten i bland annat media? Tror de att allmänheten inte kan förstå det de hör i radion, läser i tidningarna, på internet eller vad de får förklarat för sig? Gulahunds hemsida har efter mindre än en månad haft över 100 000 besök på hemsidan och då under semestertid! Dessutom är det just allmänheten som tillsammans med Gulahund, aktivt engagerar sig för att sprida kunskapen om kampanjens syfte, både på internet och där man själv bor.

SKK skriver: ”Det finns en stor risk att de hundägare som väljer att inte använda bandet, eller inte vet om att det finns, blir utsatta för en allmänhet som glatt kastar sig över ens försvarslösa hund.”

Varför förutsätter SKK att hundar utan en gul markering ska bli påhoppade av folk? Fakta är att det sker redan idag UTAN en gul markering och orsakar mycket obehag för många hundar och givetvis mest obehag för de hundar som faktiskt klarar det sämst.

SKK skriver: ”Likaså kan det blandas ihop med de hundar som är utbildade assistanshundar, som bär ett gult täcke i tjänst.”

SKK ser ett problem med att ”ett gult band, rosett, scarf eller liknande” ska kunna blandas ihop med utbildade assistanshundar! SKK har uppenbarligen synsvårigheter om de inte ser skillnaden mellan ett gult band, rosett, scarf eller liknande och ett helt gult täcke på en hund. Om det mot förmodan skulle uppstå ett missförstånd, så är ingen skada skedd. En assistanshund ska ändå inte störas i tjänst.

SKK skriver: ”SKK påminner om befintliga umgängesregler mellan människor och hundar: Alltid först fråga om du får hälsa på en annans hund! Aldrig gå fram till en ensam kopplad hund! Aldrig störa en hund som äter eller sover! Aldrig springa när en lös hund finns i närheten! Alltid stå helt stilla om en okänd lösspringande hund kommer fram till dig!”

SKK skriver att det finns ”befintliga umgängesregler mellan människor och hundar”. Vi vill påminna SKK om att de blott är en organisation och inte en myndighet. Det finns därför inga som helst skyldigheter för allmänheten, att hålla sig uppdaterad om vad SKK ”påminner” om eller har skrivit i några regler på sin hemsida eller i annat material. 2011 fanns det enligt Jordbruksverket drygt 760 000 registrerade hundar i Sverige och blandrashundar är fortfarande populärast att äga bland de svenska hundägarna. Vad har SKK gjort för att nå blandrashundägarna, vilka har liten eller ingen anledning att hålla sig uppdaterade om vad SKK påminner om, tycker eller anser? I media står det nästan dagligen att läsa om allvarliga tillbud mellan människa och hund, samt mellan hund och hund. Hundägare som dessutom blir fråntagna sina hundar på grund av det strikta hundägaransvaret: Vad hunden än gör, oavsett vems fel det är så hålls alltid hundägaren ansvarig.

SKK skriver vidare: ”Vi tycker samtidigt att det är viktigt att hundägare respekterar att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra. Det är ofta vi människor som tvingar våra hundar in i situationer som de aldrig skulle välja om de var lösa, med risk för onödiga olyckstillbud.”

”Vi tycker”, skriver SKK, ”samtidigt att det är viktigt att hundägare respekterar att alla hundar varken vill eller ska hälsa på varandra”. Faktum kvarstår dock att verkligheten i samhället är raka motsatsen till vad SKK ”tycker”. På ►Gulahunds Facebooksida, vittnar allt för många om just bristen på respekt mellan hundägare, vilka konsekvenser det blir i form av fysiska skador samt trauman, för både hundar och hundägare. Hundar blir ihjälbitna eller får skador så man tvingas avliva dem. Både hundar och ägare blir så traumatiserade att alla hundmöten blir svåra under lång tid eller för resten av hundens liv. Vad SKK ”tycker” påverkar inte det som faktiskt sker ute i samhället. Gulahund främjar däremot att alla hundar ska träffa andra sunda och trevliga hundar för att må bra, men att det är hundägarens ansvar att välja vilka hundar.

SKK skriver sedan att: ”Med större insikt i hundägandet ska inga färgade band behövas!”

Svenska Gula Hund är helt överens med SKK om detta. Frågan kvarstår dock om SKK saknar verklighetsförankring? De inser å ena sidan, att en större insikt behövs om vad det är att äga en hund. Samtidigt främjar de att människor som Cesar Millan med flera, får lära ut ett hundägande som endast är kontraproduktivt, då det starkt ökar risken för att skapa farliga hundar. SKK främjar dessutom fortfarande på 2000-talet, att man får lära ut quick-fixmetoder och andra omoderna metoder på sina klubbar, vilket skapar mer trauman än inlärning hos hundarna. Gulahund påminner Rosenberg om hans påstående i vårens TV-debatt, att man inte kan lära hundar vardagslydnad med moderna metoder, vilket tyvärr bara vittnade om den okunskap som Rosenberg och SKKs organisation fortfarande lever med och lär ut.

SKK skriver även: ”Dessutom påminner vi alla hundägare om det strikta hundägaransvaret som vi hundägare alltid har.”

SKK ”påminner” om det strikta hundägaransvaret. Gulahund förutsätter att de svenska hundägarna kan den lagen. Gulahund har istället valt att främja ett GOTT och strikt hundägaransvar. Den gula markeringen ger hundägaren en möjlighet att ta sitt hundägaransvar till ytterligare ett plan: att ta ansvar för sin egen hunds välmående. Kampanjen gäller dessutom för både hundägare och allmänheten, vilket framgår av kampanjens information om en del hundars behov av mer utrymme: ”Det finns många olika anledningar till att de behöver lite extra utrymme, så visa respekt. Ge dem plats eller ge dem tid att förflytta sig.”

Med anledning av ovanstående, menar Gulahund att det nog är ett bra beslut av SKK, att inte stödja kampanjen i dagsläget, då det helt klart framgår av deras ställningstagande att de själva önskar fortsätta att driva en kontraproduktiv organisation genom sin nedlåtande attityd mot våra svenska hundägare. SKK är en organisation som säger sig främja jakthundar, rashundar och brukshundar.

Kampanjen Gulahund är demokratisk. Den riktar sig till alla, oavsett om man äger en hund eller inte! Gulahund främjar ett GOTT och strikt hundägaransvar. En kampanj helt utan sponsorer eller annan hjälp än av allmänheten, vilka dessutom i skrivande stund har gjort det mycket framgångsrikt på mindre än en månad.

Men Svenska Gula Hund är ändå positiva och hoppas att SKK tar till sig kritiken, utvärderar sitt ställningstagande idag och på sikt ändå väljer att delta i kampanjen Gulahund. Alla är välkomna!

 

Vad är Gulahund?

Gulahund är en kampanj som visas i flera länder. En kampanj för de hundar som behöver få mera utrymme. Genom en gul markering på kopplet kan du visa att din hund behöver mer utrymme. Kanske tillfälligt eller för jämnan.

Om vi får en markering för avstånd kan vi skydda både hundar och människor mot onödiga olyckor. En hund som har ont kan just då vara mer rädd om sig. Eller en hund som är adopterad som kan tycka att omgivningen är skrämmande och behöver varsam träning en lång period.

Eller varför inte på en löptik, så att hanhundsägare ser utan att behöva komma nära. Även barn kan lära sig förstå att gult betyder att man inte får gå fram. Hjälp oss att föra kampanjen vidare, den drivs helt ideellt och vi är beroende av dig som besökare för att lyckas.

Tack på förhand!

Gulahund.se

Click to find your!
Click to print and share!
Click to print and share!
Click to find out!